Inschrijfformulier

Meer achtergrondinformatie over het onderzoekVeel mensen met IBD vragen zich af of zij zelf wat kunnen doen om hun ziekte meer onder controle te houden.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met IBD hun kwaliteit van leven (minder klachten, minder opvlammingen, etc.) kunnen verbeteren door het volgen van een leefstijlprogramma. Dat is wat Willemieke van Dijk (afstudeerstudente aan de opleiding Voeding & Diëtetiek) in samenwerking met diëtistenpraktijk Foodchoice ook willen realiseren voor volwassenen met IBD in Krimpen aan den IJssel.


De ziektelast van patiënten met IBD wordt aanzienlijk genoemd door de NVMDL, stuurgroep IBD:

“De kwaliteit van leven van de patiënt is vaak (sterk) verminderd, niet alleen door fysiek ongemak, maar ook als gevolg van psychosociale en maatschappelijke problematiek die het lijden aan IBD met zich meebrengt. De uiteenlopende en vaak complexe problemen op medisch, psychologisch en sociaal vlak bij IBD-patiënten maken logischerwijs een multidisciplinaire aanpak van de zorg noodzakelijk” (NVMDL stuurgroep IBD, 2020).

Irene Salverda (eigenaar van Foodchoice) is in het ziektebeeld IBD gespecialiseerd en de populatie IBD is groeiende (Crohn & Colitis, z.d. & Crohn & Colitus, z.d.2). Uit eerder onderzoek blijkt al dat mensen met IBD hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren door het volgen van een leefstijlprogramma (Crohn & Colitis, 2020). Hierin liggen dus misschien kansen om de kwaliteit van leven van volwassenen met IBD in Krimpen aan den IJssel helpen te verbeteren.

De leefstijldoelen voor het realiseren van de beste kwaliteit van leven bij het hebben van IBD is door Willemieke van Dijk uitgezocht op basis van wetenschappelijke literatuur. Om de leefstijl van volwassenen met IBD in Krimpen aan den IJssel bij te laten dragen aan hun beste kwaliteit van leven, zijn er misschien leefstijlaanpassingen bij hen nodig. De volwassenen met IBD weten hierbij zelf het beste welke doelen zij het belangrijkste vinden om hun leefstijl daar eventueel naar aan te passen. Dit kan voor inwoners van Krimpen aan den IJssel net weer anders zijn, dan voor mensen ergens anders woonachtig. En dat is precies wat Willemieke van Dijk gaat onderzoeken, door onder meer het afnemen van de interviews bij volwassenen met IBD in Krimpen aan den IJssel.

De definitie van leefstijl in dit onderzoek als volgt: de BRAVO (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) aspecten, met daarbij inclusief: ‘voedingssupplementen’ als onderdeel van voeding, ‘drugs’ als onderdeel van (ont)spanning en/of alcohol, ‘stress’ en ‘spanning’ als tegenhanger van ontspanning, ‘slaapritme’ als onderdeel van ontspanning  en ‘(sociale) verbinding’ als onderdeel van ontspanning.

Bronnen:

 

Onderzoek naar behoefte voor aanpassing leefstijl bij IBD. (ziekte van Crohn & colitis ulcerosa)Meld u aan voor een interview in juni

(week 23 t/m 25 - duurt circa 1 uur)Bent u een volwassenen woonachtig in Krimpen aan den IJssel en heeft u de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa? Willemieke zou u graag willen interviewen. Uw deelname helpt om te bepalen welke doelen volwassenen met IBD in Krimpen aan den  IJssel belangrijk vinden bij leefstijlbegeleiding. Waarbij de eventuele leefstijlaanpassing bijdraagt aan uw beste kwaliteit van leven (minder klachten, minder opvlammingen, etc.). Dit helpt te bepalen of er leefstijlbegeleiding nodig is en welke onderwerpen daarin terug moeten komen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. De interviews kunnen plaatsvinden in het gezondheidscentrum of in overleg op een andere locatie.


Voor iedereen die deelneemt wordt door diëtistenpraktijk Foodchoice  €25,- gedoneerd aan de patiëntenvereniging Crohn & Colitis NL voor verder wetenschappelijk onderzoek over IBD.


Willemieke en Irene zullen er erg mee geholpen zijn en hopelijk uiteindelijk ook de volwassenen met IBD in Krimpen aan den IJssel!


Vul het inschrijfformulier in en verstuur het via de verzendknop.

N.B. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uw input wordt anoniem verwerkt.