In mijn praktijk geef ik zowel individuele advisering als begeleiding binnen een multi-disciplinaire behandeling. Om die reden is FoodChoice gevestigd in Gezondheidscentra of een Centrum Jeugd en Gezin. Samen met collega (para) medici zoals (kinder) fysiotherapeuten,logopedisten, pedagogen/psychologen, ergotherapeuten zijn voor diverse cliëntengroepen ism huisarten zorgprogramma’s opgezet. Ouders met kinderen met overgewicht (FitOKE)  maar ook clienten met COPD/slaapapneu of oncologische revalidatie kunnen  bij ons terecht.

Ook een goede samenwerking met specialisten uit de omliggende ziekenhuizen is belangrijk en krijgt ruime aandacht


Cliënten met Ondergewicht, Diabetes mellitus, COPD, CVRM (Cardio Vasculair Risico Management) zoals overgewicht, hypercholesterolemie en hoge bloeddruk/hypertensie kunnen bij ons terecht. Indien mogelijk worden deze binnen ketenzorg behandeld waardoor er geen gebruik wordt gemaakt van het eigen risico budget.


Mijn specialisaties zijn: Maag Darm Lever ziekten,  Oncologie-  en oncologische revalidatie, Kinderen- en gezin met overgewicht en Ouderen met of zonder Ziekte van Parkinson.


Maag Darm Lever (MDL) aandoeningen. Zoals obstipatie, diarree, coeliakie, lactose- en fructoseintoleranties en prikkelbare darm syndroom (IBS). Ik ben hiervoor aangesloten bij het netwerk diëtisten MDL – www.mdldiëtisten.nl. en de NederlandseCoeliakie Vereniging (NCV).

Clienten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn meestal onder begeleiding van een diëtist in het ziekenhuis. Uiteraard is het wel mogelijk dat FoodChoice begeleidt.


Oncologie - revalidatie. Tijdens als na de behandeling van kanker neemt voeding een belangrijke plaats in. Vaak in samenspraak met een oncologisch fysiotherapeut kan een aansterkend traject helpen om sneller te herstellen met voldoende kracht en energie.

Ook als u met andere vragen zit over voeding bij kanker kunt u contact opnemen om in een persoonlijk gesprek deze door te nemen.


Overgewicht bij kinderen. Een onderwerp dat veel vragen kent. Uiteindelijk heeft iedereen het beste met een kind voor. Samen met de ouders-gezin kijken we naar de mogelijke oorzaken. Als voeding een belangrijke  onderdeel is dan krijgen ouders en mogelijke andere verzorgenden advies. Afhankeljk van de leeftijd van het kind krijgt ook uw zoon/dochter meer uitleg over voeding en bijvoorbeeld omgaan met verleidingen.


Ouderen

In ons land worden we ouder en blijven ouderen langer thuis wonen. Hiervoor is het belangrijk dat de voeding  past bij een veranderend-ouder wordend lichaam.  We blijven geen 18.  Een optimale voeding kan ervoor zorgen dat iemand bijvoorbeeld valt maar ook sneller herstelt bij ziekte. Het adviseren bij ongewenst  gewichtsverlies valt hier ook onder. 


Voor de ziekte van Parkinson is de praktijk aangesloten bij ParkinsonNet en mag cliënten vanuit deze expertice ondersteunen. Van groot belang is het behoud van stabiliteit. Op alle fronten. Voeding en bewegen zijn een voorwaarde. Helaas is de kans op vit/mineralen tekorten aanwezig, maar ook darmstoornissen zoals obstipatie. En heel belangrijk: zorgen voor volwaardige voeding als medicatie en eiwitten uit het eten elkaar dwarszitten maar je ze beide nodig hebt. Samen zoeken we naar beste manier om toch alle wat je nodig hebt binnen te krijgen,