Vergoedingen 2024:  Dieetadvisering blijft  in basisverzekering


Ook in 2024 is de begeleiding van de diëtist weer opgenomen in de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 3 uur dieetadvisering wat bij de FoodChoice overeen komt met ongeveer 3-4 consulten. Naast directe tijd ook naar inzicht van de diëtist (beperkt) tijd worden gerekend voor de uitwerking van uw voeding/dieetadvies, overleg met uw arts of eventuele metingen voor uw lichaamsssamenstelling. Het wettelijk verplichte eigen risico voor zorg geleverd vanuit de basisverzekering is voor 2024 vastgesteld op een maximaal bedrag van € 385,00 per jaar. Daar vallen ook bijvoorbeeld bloedonderzoeken en medicijnen onder.

Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering en hebben ook geen eigen risico. Ook de dieetbegeleiding voor mensen met Diabetes Mellitus, COPD en/of cardiovasculair risicomanagement (CVRM) vanuit de ketenzorg valt buiten het eigen risico.

 

Aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende verzekering krijgt u een aantal uren dieetadvisering vergoed. Hierop kunt u aanspraak maken nadat de drie uur dieetadvisering is bereikt vanuit de basisverzekering. De vergoeding hangt af van uw zorgverzekeraar en het aanvullend pakket. Op de vergoedingenoverzichten van Independer en MoneyView kunt u de vergoedingen zien. Of raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor uw persoonlijke situatie. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Link independer


De Praktijk voor FoodChoice heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract waarin de uurtarieven (per kwartier) door de verzekeraar zijn vastgesteld. De declaratie wordt door de diëtist bij uw verzekeraar ingediend.


Vanuit Zilveren Kruis kunt u bij een aanvullende verzekering vanaf 1ster ook gebruik maken van voedingsvoorlichting  Dit bedraagt 2 uur en zijn 2 consulten. Kosten gaan niet af van u eigen risico en dus gratis.

Overleg met uw diëtist of u in aanmerking komt.


Ketenzorg

De praktijk FoodChoice is aangesloten bij zowel Zorggroep Krimpen/ Mediis en Zorggroep Drecht Dokters  en Zorggroep Rijnmond Dokters. Als uw huisarts is aangesloten bij ketenzorg, dan wordt dieetbegeleiding bij Diabetes Mellitus, COPD en CVRM vergoed (gratis), ongeacht uw zorgverzekering. Uw praktijk ondersteuner een ook FoodChoice zal u hierover graag verder informeren.


 

Dieetadvies zonder verwijzing (screening)

Sinds 2011 is het mogelijk zonder verwijzing van uw arts naar de diëtist te gaan. U krijgt dan een screeninggesprek, waarna wordt vastgesteld of er direct gestart kan worden met de dieetadvisering of dat eerst met de arts contact wordt opgenomen. Kijk voor de voorwaarden in uw polis.

 

Groepsvoorlichting en speciale programma’s

Voor groepsbegeleiding, -presentaties en workshops bij bedrijven, scholen en instellingen gelden maatwerktarieven. Op verzoek zal ik u graag verder informeren.

 

Afzegging/verhindering

Indien u bij verhindering tenminste 48 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Afspraken voor consult op maandag dienen bij verhindering de voorafgaande donderdag te worden afgezegd.Algemene - en betalingsvoorwaarden

Download algemene voorwaarden


Tarieven bij zelf betalen (*)

Als u geen recht meer heeft op vergoeding door uw zorgverzekeera

Intake (60 minuten, incl dossier en aanmeldrapportage huisarts)

€ 86,-- 

Voeding en dieetadvies aanvullend en als onderdeel van intakegesprek

extra 30 minuten

€ 43,--

Vervolggesprek (tot 30 minuten) Indien langer geldt een aangepast tarief

€ 43,--

Screening DTD/ Aanmeldtarief 

€ 21 50

Aanvullende werkzaamheden:

Analyse/berekening voeding

Opstellen voorbeelddagmenu

Telefonisch consult/weegconsult

(tot per 15 minuten)


€ 21,50

Berekening Lichaamssamenstelling (BIA/Handknijpkracht) als 15 minuten

€ 21,50

E-mail consult, per contact

€ 10,--

Huisbezoek /uit toeslag

€ 30,--

De zorgverzekeraars voeren eigen tarieven die onderling kunnen verschillen en op te vragen zijn bij uw eigen zorgverzekeraar.

(*)  De tarieven worden per kwartier berekend/afgerond