Als u een verwijzing krijgt voor een diëtist bent u vrij in uw keuze naar welke diëtist u gaat. In veel gevallen zult u uw keuze mede baseren op de ervaringen van vrienden en bekenden.


FoodChoice, voedingsadvies en begeleiding van Irene Salverda onderscheidt zich door:


Een evenwichtige benadering

Het voedingsadvies staat niet op zichzelf. De praktijk is gespecialiseerd in begeleiding om voedingspatronen, (eet)gedrag en leefstijl in samenhang aan te passen. Zo wordt een blijvend resultaat bereikt.


Deskundigheid en kwaliteit

De werkwijze is gebaseerd op moderne begeleidingsvormen en actuele voedingskundige inzichten, in combinatie met jarenlange ervaring. Mijn inschrijving als diëtist in het kwaliteitsregister voor paramedici en de daarbij horende permanente nascholing, is een extra waarborg voor kwaliteit.


Persoonlijk en plezierig

Duurzame verandering komt mede tot stand door een goede wisselwerking tussen u en mijzelf. Ik kan uw doel niet voor u bereiken; dat doen we samen. Daarbij werk ik op een respectvolle, persoonlijke en eerlijke manier, met oog voor de menselijke maat.


Samenwerking met andere specialisten

Hulp of advies van andere specialisten of paramedici is binnen handbereik. Indien nodig wordt samengewerkt met huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten, sportinstructeurs, etc.