AANGEPASTE WERKWIJZE TEN TIJDE VAN HET COVID-19 virus⁺


 

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. 
 
De diëtistenpraktijk FoodChoice zal beperkt opengaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat wordt gevolgd, is dat alleen mensen in de praktijk worden toegelaten waarvan met grote zekerheid bekend is dat ze gezond zijn en begeleiding op afstand niet mogelijk is.

 

In principe zullen afspraken dus zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbelconsulten plaatsvinden.

Wanneer er een fysiek consult staat ingepland en u op één van de hieronder genoemde vragen "ja" antwoordt dan is het verzoek om uw geplande afspraak te annuleren en om te zetten naar een telefonisch/beeldbel consult. 
 

Voorafgaand aan elke fysiek consult (zowel om een eerste afspraak met de diëtist in te plannen als wanneer u daadwerkelijk op de locatie bent) worden de volgende vragen gesteld:

 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?


De bedoeling van het stellen van deze vragen is om het gezamenlijke risico op een mogelijke Covid-19 besmetting zo klein mogelijk maken. Ook gelden daarom onderstaande maatregelen.

Aankomst Gezondheidscentrum:

 • Kom alleen naar uw afspraak (uitzonderingen in overleg).
 • Kinderen mogen maximaal 1 begeleider begeleider meenemen
 • om maximaal 5 minuten vantevoren
 • Volg de aangewezen route
 • Neem plaats op de stoel bestemd voor cliënten van de diëtist
 • De diëtist haalt u binnen en opent en sluit de deur!


Per locatie kan de mogelijkheid worden geboden om de handen te desinfecteren of zijn er mogelijk “aanvullende en specifieke”  aanwijzingen.

In de spreekkamer van de Diëtist :

 • Leidraad tot hygiëne protocol van het Paramedisch Netwerk Nederland/ RIVM wordt aangehouden
 • In de behandelkamer wordt de 1.5 m regel in acht gehouden. Dit houdt in dat de stoel op een vaste plaats staat en u kan worden gevraagd bepaalde metingen zelf uit te voeren.
 • Gebruikte materialen evenals de werkplek zullen worden schoongemaakt na elke consult volgens de richtlijn.
 • Bovenstaande maatregelen zijn alleen mogelijk als het consult binnen een strakke tijd plaatsvindt. Een wekker zal hiervoor worden ingesteld.
 • Verlaat na uw behandeling zo vlot mogelijk de praktijk/het gezondheidscentrum.
Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis

Algemene voorzorgsmaatregelen  tot hygiëneprotocol – 30 april 2020

Organisatie van de praktijk (NVD- Nederlandse Vereniging van Diëtisten