Vergoeding

FoodChoice

voedingsadvies en begeleiding

Vergoedingen 2017: Dieetadvisering blijft in basisverzekering

 

Ook in 2017 is de begeleiding van de diëtist weer opgenomen in de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 3 uur dieetadvisering wat bij de FoodChoice overeen komt met ongeveer 3-4 consulten. Er wordt naast directe tijd ook naar inzicht van de diëtist (beperkt) indirecte tijd gerekend voor o.a. dossierhuishouding, het rapporteren/overleggen met de verwijzende (huis)arts en de uitwerking van uw dieetadvies. Het wettelijk verplichte eigen risico voor zorg geleverd vanuit de basisverzekering is voor 2017 vastgesteld op een maximaal bedrag van € 385,00 per jaar. Daar vallen ook bijvoorbeeld bloedonderzoeken en medicijnen onder.

Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering en hebben ook geen eigen risico. Ook de dieetbegeleiding voor mensen met Diabetes Mellitus, COPD en/of cardiovasculair risicomanagement (CVRM) vanuit de ketenzorg valt buiten het eigen risico.

Aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende verzekering krijgt u een aantal uren dieetadvisering vergoed. Hierop kunt u aanspraak maken nadat de drie uur dieetadvisering is bereikt vanuit de basisverzekering. De vergoeding hangt af van uw zorgverzekeraar en het aanvullend pakket. Op de vergoedingenoverzichten van Independer en MoneyView kunt u de vergoedingen zien. Of raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor uw persoonlijke situatie. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Link independer

 

De Praktijk voor FoodChoice heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract waarin de uurtarieven (per kwartier) door de verzekeraar zijn vastgesteld. De declaratie wordt door de diëtist bij uw verzekeraar ingediend.

 

Ketenzorg

De praktijk FoodChoice is aangesloten bij zowel IZER, Zorggroep Krimpen en Zorggroep West-Alblasserwaard e.o.. Als uw huisarts is aangesloten bij ketenzorg, dan wordt dieetbegeleiding bij Diabetes Mellitus, COPD en CVRM vergoed, ongeacht uw zorgverzekering. Ik zal u hierover graag verder informeren.

 

Dieetadvies zonder verwijzing (screening)

Sinds 2011 is het mogelijk zonder verwijzing van uw arts naar de diëtist te gaan. U krijgt dan een screeninggesprek, waarna wordt vastgesteld of er direct gestart kan worden met de dieetadvisering of dat eerst met de arts contact wordt opgenomen. Diverse verzekeraars verlangen wel een verwijsbrief voor vergoeding. Dit zijn o.a. CZ, Ohra en Delta Lloyd en Friesland Zorgverzekeraars. Kijk voor de voorwaarden in uw polis.

Groepsvoorlichting en speciale programma’s

Voor groepsbegeleiding, -presentaties en workshops bij bedrijven, scholen en instellingen gelden maatwerktarieven. Op verzoek zal ik u graag verder informeren.

Afzegging/verhindering

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Afspraken voor consult op maandag dienen bij verhindering de voorafgaande vrijdag te worden afgezegd.

 

 

 

 

 

Tarieven bij zelf betalen (*)

 

Intakegesprek (± 60-90 minuten)

-inclusief voedingsadvies

€ 90,--

(2e) vervolgconsult (30-45 minuten)

€ 45,--

vervolggesprek (20-30 minuten)

€ 30,--

Screening

€ 15,--

Telefonisch consult/ e-mail consult/weegconsult

€ 15,--

BIA Meting/Handknijpkracht Meting

€ 15,--

Huisbezoek/uit toeslagslag

€ 20,--

(*)

Bovenstaande tarieven zijn gemiddelde tarieven. De tarieven worden per kwartier berekend/afgerond en De zorgverzekeraars voeren eigen tarieven die onderling kunnen verschillen